Rhestr wirio

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl o'r cwrs hwn:

 • Cwblhewch eich Archwiliad Bywyd personol

 • Darganfyddwch eich sbardunau straen

 • Adeiladu eich pecyn cymorth strategaethau ymdopi

 • Dysgu am gysylltiad corff yr ymennydd

 • Adeiladu eich rhestr bwced yn y pen draw

 • Creu eich nod a'ch cynllun gweithredu SMART cyntaf

Hyfforddwr

Chief Executive Strategic & Creative Director (Founder)

Jane Bellis

Jane has a wealth of experience within The Arts, including 25 years in the Fashion, Beauty and Media Industry, tutoring, coaching and mentoring for the past 15 years. Author of 'The Confidence Key' and Director of Art and Soul Tribe CIC, Jane developed Mindset Mojo to work with people of all ages, abilities and backgrounds to strengthen and support mental health resilience and wellbeing. A qualified CBT, NLP and Kinetic Shift Practitioner, Energy healer, and Youth resilience and wellbeing coach, Jane is passionate about bringing her own blend of engaging and easy to follow videos, activities and downloads to anyone who needs to find their Mojo!

Dewisiadau prisio

Yn dod cyn hir!

Ychwanegwch eich e-bost at y rhestr bostio i gael y diweddariadau diweddaraf.

Course curriculum

 • 1

  Croeso i'r Cwrs!

  • Neges gan yr hyfforddwr

  • Cyflwyniad

  • Cyn i chi ddechrau

  • 3 Camau Pwysig

 • 2

  Modiwl #1

  • Olwyn Bywyd

  • Fy Olwyn Bywyd

  • Sut aethoch chi ymlaen?

  • Cynhwysydd Straen

  • Fy Nghwrs Straen

 • 3

  Modiwl #2

  • Ein Hemosiynau

  • Fy Emosiynau

  • Sut mae straen yn effeithio arnaf?

  • Deallusrwydd Emosiynol

  • Fy Deallusrwydd Emosiynol

 • 4

  Modiwl #3

  • Uwch Ymennydd Cyfrifiadur

  • Anifeiliaid yn ein hymennydd

  • Anifeiliaid

  • Ein Ape

  • Ymladd neu Hedfan

  • Ymladd neu Hedfan

 • 5

  Modiwl #4

  • Niwroplastigedd

  • Gorffwys a Digon

  • Dechreuwch gydag un syniad

  • Blodau Milain a Bywiog

 • 6

  Modiwl #5

  • Sut mae cimychiaid yn tyfu?

  • Dod yn gimychiaid

  • Pwysigrwydd teimlo teimladau

  • Comfort Zone or Prison?

 • 7

  Modiwl #6

  • Gwreiddiau cyn ffrwythau!

  • Achosion gwraidd

  • Tonnau braint Theta

  • Ailbrosesu'r ymennydd

  • Addasueich meddyliau

 • 8

  Modiwl #7

  • Mynd i'r afael ag ofn a'i wneud beth bynnag

  • Diffodd straen

  • Shifft Cinetig

  • Gwaith Cysgodol

 • 9

  Modiwl #8

  • Strategaethau ymdopi

  • Rhestr wirio strategaethau ymdopi

  • Dysgu anadlu

 • 10

  Modiwl #9

  • Gwerthoedd craidd

  • Fy ngwerthoedd craidd

  • Pwy wyt ti?

  • Y cyfan amdanaf fi

  • Tu ôl i'r mwgwd

  • Tu ôl i'r mwgwd

  • Y gwir rydych chi'n ei

 • 11

  Modiwl #10

  • Meddwl yn fawr

  • Dylunio eich dyfodol

  • Yr hyn rydym yn credu ein bod yn dod yn

 • 12

  Modiwl #11

  • Amser i gynllunio

  • Bod yn Gall

  • CAMPS Cyntaf

  • Nodau a Dymuniadau

  • Cynllunydd bywyd yn y pen draw

  • Gadewch i ni gael cynllunio!

 • 13

  Modiwl #12

  • Beth yw eich uwchbŵer

  • Pŵer Positivity

  • Fy Adduned

  • Fy addewid personol

  • Cadarnhad cadarnhaol

  • Chadarnhadau

  • Agwedd diolchgarwch

 • 14

  Cyn i chiCyn i chi fynd......

  • Rydych chi bron â gwneud! Mae'n amser cwis!

  • Cyn i chiCyn i chi fynd......

  • Llongyfarchiadau

  • Rhestr wirio Mindset Mojo